പ്രൊമോഷന്‍ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.(ഡെപ്യൂട്ടിതഹസില്‍ദാര്‍)

admin | May 16, 2010

നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്‍ റവന്യൂ വകുപ്പില്‍ പ്രൊമോഷന്‍…. കടുംവേനലിലെ കുളിര്‍മഴയായാണ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പ്രമോഷന്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.എസ്.രാജീവ് ,ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പിപിഎം അഷറഫ് എന്നിവര്‍ പറഞ്ഞു

വിശദമായ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേര്‍ത്തിരിയ്ക്കുന്നു

ഡെപ്യൂട്ടിതഹസില്‍ദാര്‍

Proceedings of the Commissioner of Land Revenue

( Present – Sri. K.R. Muraleedharan. IAS.)

( Public Office Buildings , Museum Jn., Thiruvananthapuram.- 33 )

No.LRE5-13000/10 Dated – 15-05-2010

Sub:- Establishment – Land Revenue Department – Kerala Revenue Subordinate Service – Deputy Tahsildar / Junior Superintendent – Appointment by transfer and re-allotment –orders issued.

Read:- 1.G.O (Rt) No.2361/2010/RD 15-05-10.

2. Proceedings No. LR(T)3-60603/07(1)&(2) dtd. 11-04-08.

3. G.O.(MS)68/08/RD dtd 28-03-08.

4. G.O.(P)1828/08/RD dtd 28-05-08.

5. G.O.(MS)376/08/RD dtd 04-11-08.

6. G.O. (MS)242/09/RD dtd 24-06-09.

7. G.O.(MS)13/10/RD dtd 12-01-10.

8. Interim Order dated 06-04-10. in WPC-8123/10 of the Hon’ble

High Court of Kerala.

9. Letter No. WPC/8123/10/F3 dtd. 12-04-10 of the Government

Pleader in Advocate General’s Office, Ernakulam.

10. Proceedings No. LR(T)3-49036/01 dtd. 24-12-01.

11. Proceedings No. LR(T)3-20412/10 dtd 11-05-10.

12. Proceedings No. LRE2-54570/08 dtd.15-05-10.

The following transfer and re-allotment of Deputy Tahsildar / Junior Superintendent are ordered with immediate effect.

Sl. No. Name of officer District/Office now working District/

Office in which posted

1 BAIJU.R.S CLR TVM
2 THANKABHAI..K DSLR TVM
3 JOLLY.V.JOSEPH TVM CLR
4 MANOMOHAN.S VG DY CLR (SOUTH) TVM
5 SUNIL S. NAIR TVM VG DY CLR (SOUTH)
6 BALACHANDRAN NADAR IDK TVM
7 ANILLAL.G TSR TVM
8 RAMACHANDRAN NAIR.K TSR TVM
9 JAYACHANDRAN.D. PKD CSD
10 SAINUDHEEN.M MLP TVM
11 RAJANKAYAN.M KNR TVM
12 SHYLAJA.K KSD TVM
13 MINI.K.VARGHEESE PTA CLR
14 ANILKUMAR.J MLP TVM
15 ANILKUMAR.B.K KSD CLR
16 ALEXANDER.S.J PKD CLR
17 KHALEELUR RAHUMAN .M PKD TVM
18 PRADEEP KUMAR.G MLP TVM
19 AMBEESAN.K KKD TVM
20 VIJAYAKUMARAN NAIR.K TSR CLR
21 LEKHA.G KNR TVM
22 SURESH KUMAR.G.K KKD TVM
23 MOHANAKUMAR.K MLP TVM
24 JALAJAKUMARY.P.S MLP TVM
25 VIDYODAYA KUMAR.T MLP TVM
26 SUBBAYYAN.K IDK TVM
27 MARY SELVARAJAN.J MLP DSLR
28 MAICHAEL JOHN KSD TVM
29 SABU.M.S MLP CLR
30 N.VENUGOPALAN NAIR PKD CLR
31 B. USHADEVI MLP TVM
32 BEENA RANI.R MLP KLM
33 UNNIKRISHNAN. A IDK KLM
34 MADHUSOODHANAN PILLAI PKD KLM
35 AHMAD KHABEER.T.R IDK KLM
36 HARIKUMAR.S MLP KLM
37 RAJENDRAN ACHARI MLP KLM
38 BADARUDEEN.A PKD KLM
39 USHAKUMARI AMMA.J PKD KLM
40 JOHNSON.K KKD KLM
41 BABU.G TSR KLM
42 SUDHARANI.G.R. MLP KLM
43 SAHU.P PKD KLM
44 JAYAKUMARI.B.S MLP KLM
45 PRADEEP KUMAR.K MLP KLM
46 PRAKASH.V KKD KLM
47 RAJU.N KSD KLM
48 VEENADHARAN.N MLP KLM
49 BIADRYZ JOHN MLP KLM
50 SOMASUNDARAN NAIR.S KNR KLM
51 JAYASREE.B KNR KLM
52 PAUL FERNANDAZ KKD KLM
53 REMA.K IDK ALP
54 PRAKASAN.M TSR ALP
55 MURALI.T TSR ALP
56 PREMCHAND.G MLP ALP
57 INDIRA.C.V TSR ALP
58 SREEKUMARI.K PKD ALP
59 ASHA C. ABRAHAM PKD ALP
60 RAMACHANDRAN NAIR.J MLP ALP
61 VASANTHY.L MLP ALP
62 RADHAKRISHNAN.T.P TSR ALP
63 ROPHEY.A KKD ALP
64 ABDUL SALAM.E

(Rtg on 31/03/2011)

KKD ALP
65 VIMALAKUMARI.P.D

(Rtg on 31/03/2011)

PKD ALP
66 CHANDRIKADEVI.S

(Rtg on 31/03/2011)

KNR ALP
67 SREEKUMAR.N. KNR PTA
68 RADHAKRISHNAN NAIR.K.V. KKD PTA
69 SOMANADHAN.NAIR.C.R. IDK PTA
70 SAJAN.V.KURIAKOSE IDK PTA
71 SAM P.THOMAS MLP PTA
72 SASIDHARAN NAIR.V.P. MLP PTA
73 SUKUMARAN C.K. MLP PTA
74 SIVAKUMARAN UNNITHAN.V KKD PTA
75 JOHN.T.V. KKD PTA
76 MADHU.R. KKD PTA
77 GEORGEKUTTY FRANCIS TSR KTM
78 THANKACHI.K.S. IDK KTM
79 MUHAMMED ASHRAF.P.T. IDK KTM
80 P.D.INDIRA IDK KTM
81 LEELA.P.K. TSR KTM
82 R.SARALADEVI IDK KTM
83 BABY.M.D. IDK KTM
84 RADHAKRISHNAN NAIR.M. IDK KTM
85 GOPAKUMAR.P. TSR KTM
86 GANESAN.K.P. IDK KTM
87 ANNAMMA.C.C. IDK KTM
88 OMANA.K.R. KNR KTM
89 ABDUL RAZAK.T.M. KNR KTM
90 JOLLY JOSEPH KSD KTM
91 MURALEEDHARAN NAIR.K. IDK KTM
92 SHEEJA BEEVI.P. IDK KTM
93 RAMACHANDRAN.R. PKD KTM
94 SOLLY ANTONY IDK KTM
95 DEVASYA.A.C. IDK KTM
96 PRATHIBHA.M.D. IDK EKM
97 VARKEY JOPSEPH IDK EKM
98 AJITHAKUMARI.K.B. IDK EKM
99 BHARATHI.A.S. IDK EKM
100 DEVAKI.M.S. TSR EKM
101 MUKUNDAN PANICKAR IDK EKM
102 VIJAYAN.N. MLP EKM
103 SREELATHA DEVI.M. MLP EKM
104 MUHAMMED.V.M. KKD EKM
105 RAMANI.K.V. PKD EKM
106 OMANA .M.I TSR EKM
107 AMEER.P.P. IDK EKM
108 VIJAYALAKSHMI.A.B. TSR EKM
109 SALIYAMMA KURIAN TSR EKM
110 JEROM.C.X. IDK EKM
111 SURIYAKALA.O.H. IDK EKM
112 SHAJI.T.K. IDK EKM
113 JAYAN.M.A. IDK EKM
114 JOSEPH.E.A TSR EKM
115 JAMEELA BEEVI.A TSR EKM
116 BHARATHAN.M.P TSR EKM
117 BABU.P.K KNR EKM
118 JOSEPH GILBI.V.J. KSD EKM
119 SREEKUMAR.N.S IDK EKM
120 BINDHU.S. KKD EKM
121 SOJAN.E.V. TSR EKM
122 BALAKRISHNAN NAIR.E.R.

(Rtg on 31-03-2011)

MLP EKM
123 K.S.THAMBAN PTA EKM
124 SHYLA.C.R IDK EKM
125 ASHARAF KSD IDK
126 VIJAYAKUMARAN NAIR.S. MLP IDK
127 P.K.RADHAKRISHNA PILLAI KNR IDK
128 SASIKUMAR.M.C KNR IDK
129 SIVAKUMAR.K.M KNR IDK
130 ASHARAF.V.M KNR IDK
131 SASANKAN.V KSD KKD
132 AYAMUTTY .K. KKD MLP
133 KRISHNAPPAN.B KKD WYD
134 SEBASTIAN.K.C KKD WYD
135 SOMASUNDARAN.K.C KKD WYD
136 SUNNY.M.J KKD WYD
137 BHASKARAN.K KKD WYD
138 SHAJU.N.I KNR WYD
139 MARIYAKUTTY.P. .S KNR WYD
140 SAJI .F. MANDIZ MLP TSR
141 SEBASTIAN.P.A MLP TSR
142 EUJIN.N.J MLP TSR
143 AMRUTHAVALLI AMMAL.K.R PKD TSR
144 LALU.M.D KKD TSR
145 PUSHPAKUMARI AMMA.M.P KNR TSR
146 RAMADEVI..K.M MLP TSR
147 CHANDRAMOHAN.M.T. KSD TSR
148 NAZIR .A KNR TSR
149 SUDHEESH .R. KNR TSR
150 K.REGHUVARAN IDK TSR
151 BABU.C.R. MLP TSR
152 PADEEP.P.A. KNR TSR
153 SASEENDRANATHA PANICKER.C.S. KNR TSR
154 THYAGARAJAN.T.D. MLP TSR
155 JUSTINE PAUL MLP TSR
156 BEENA.N. KKD TSR
157 PARAMESWARAN POTTI.M.K. KSD TSR

The Hon’ble High Court passed an interim direction to the effect that the state wise seniority list of LDC/VA from 10-09-84 to 31-12-06 shall not be taken as the basis for the purpose of preparing seniority list for the higher cadres falling under the different services that constitute the Revenue Department. It is further made clear that for the purpose of effecting provisional promotion to the various cadres falling under the different services above can be effected from the list that existed in relation to the different cadres prior to the issuance of G.O.(Rt) No. 3847/09 dtd 20-10-09. It is further made clear that in case operation of any such seniority list is stayed be the Hon’ble High Court in any other proceedings, the same shall be acted upon in respect of that category and the seniority list which could be operated for the purpose of affecting provisional promotions in respect of such categories if any has to be identified in terms of the stay order.

In the judgment dated 08-12-09 in WPC No. 30398/09 the Hon’ble High Court observed that “Overload of duties and responsibilities being thrust on revenue officials including be lending their service for different other purposes relatable to Revenue has to be taken immediate stock of, so that the situations stated by the Principal Secretary in the Revenue Department are liquidated at the earliest. This is immediately required in public interest.” The Hon’ble High Court has directed the Government to do the needful forthwith by seriously considering the above facts.

Considering the emergent situations stated above, and directed by the Government in GO read as 1st paper above from the seniority lists read as 2 nd paper above the following senior most HC/RI/VO are provisionally promoted to the cadre of Deputy Tahsildars/ Junior Superintendents in the scale of pay Rs. 9190-15510 under Rule 31(a) of K.S.&S.S.R. and allotted to the District / Office noted against their names.

Sl.No. Rank No Name of officer District/Office now working District/Office in which posted
UDC/SVO LIST FROM 01-01-93 TO 31-10-98 (No.LRT(3) 60603/07(1) dtd11-04-08.)
1 4830 SUSHENDRAN.B TSR TVM
2 5042 SAJIKUMAR.B PTA PTA
3 5309 JOSEPH.P.V TSR KTM
4 5354 HARIDASAN.P TSR TSR
5 5496 VIJAYAN.P TVM CLR
6 5785 RADHAKRISHNAN NAIR.A TVM TVM
7 5905 USHADEVI.M.K WYD KTM
8 6111 SOMAN KURUP.J. TSR TSR
9 6207 SUJATHA. K.S. KTM KTM
UDC/SVO LIST FROM 01-11-98 TO 30-06-04(No.LRT(3) 60603/07(2) dtd11-04-08.)
10 6331 THANKARAJ.V.K TSR TSR
11 6332 SAJITHA BEGUM.N KLM CLR
12 6333 MUHAMMED ABDUL BARI.M KLM LB
13 6334 JOSEPH MICHAEL PTA PTA
14 6335 GEETHAKUMARI.P.S KTM KTM
15 6336 PRASANNAKUMAR.V.B ALP PKD
16 6337 SANTHIAMMA.K PTA PTA
17 6338 JOSE.A.C EKM IDK
18 6339 KUTTAPPAN.V.C PTA PTA
19 6340 RAJASEKHARAN NAIR.S TVM TVM
20 6341 SHAJAHAN.M PTA PTA
21 6342 SOBHANA CHANDRAN PTA PKD
22 6343 AJAYAKUMAR.K KKD KKD
23 6344 JAYAN.M.CHERIAN KLM PKD
24 6346 SANILKUMAR.A KNR KNR
25 6348 RAMA.V.K PKD PKD
26 6349 ALEX MATHEW KTM KTM
27 6350 JOY JOSEPH IDK IDK
28 6351 BABU.S KLM PKD
29 6352 SALIM.Y PTA PKD
30 6356 MOHANAN.S(Inter caste marriage) PTA PTA
31 6358 SANTHOSH.P.V PTA PKD
32 6359 RAJALEKSHMI.R PTA PKD
33 6360 SETHUMADHAVAN.E PKD PKD
34 6361 BABY.A EKM PKD
35 6368 SOBHANAKUMARI.T TVM CLR
36 6369 SULAIKHA BEEVI TVM TVM
37 6371 SHINE.P.R PTA PKD
38 6373 PRASANTH KUMAR.V (PH) KNR KNR
39 6374 PRIYA.I.NAIR TVM CLR
40 6375 ANTONY.K.J EKM IDK
41 6376 JIJI.MKUNNAPPILLIL EKM IDK
42 6377 MINI.K.THOMAS PTA PKD
43 6379 BINU.V.S TVM CLR
44 6384 JYOTHI.B PTA PKD
45 6385 SHEEJA BEEGUM.U KLM PKD
46 6386 RANJITH.T.V KNR KNR
47 6388 UDYAKUMAR.P.M KKD KKD
48 6389 SIROSH.P.JOHN KTM KTM
49 6390 GOPINATHAN.K KNR KNR
50 6391 GOPAKUMAR.T.G PTA PKD
51 6393 GEETHA.K WYD WYD
52 6394 MANOJ.K EKM IDK
53 6395 MUHAMMED RAFEEQ.C KKD KKD
54 6396 SALINI.P.P KKD KKD
55 6397 HARIDAS.P.K IDK TSR
56 6400 WILLIAM GEORGE PTA PKD
57 6402 VARGHESE.P.S IDK IDK
58 6403 MINI.K.R KLM PKD
59 6404 SATHYAN.M EKM IDK
60 6405 JOHNSON.E.S IDK IDK
61 6406 VALSA.N.V EKM PKD
62 6408 AMBROSE.K.V EKM IDK
63 6409 BINDU.N.S EKM PKD
64 6411 VARGHESE.M.R EKM IDK
65 6412 HARISH.M.M EKM IDK
66 6413 MADHUSUDHANAN.P.S EKM IDK
67 6414 P.K.SATHEESH KUMAR KKD KKD
68 6416 VARGHESE MANGALAM MLP MLP
69 6417 NIZARUDEEN.M WYD WYD
70 6418 SHAJI.P.K EKM IDK
71 6419 JAYJOSE RAJ.C.L TVM TVM
72 6420 TOMEJOSEPH KNR KNR
73 6421 THANKACHAN.N.E IDK IDK
74 6423 SHAJIMON.M.K IDK IDK
75 6424 SANKARAN NAMBOODIRI WYD WYD
76 6425 ANILKUMAR.B KLM PKD
77 6427 SUBRAMANIAN.K.T KKD KKD
78 6428 PAUL.K.F TSR TSR
79 6429 JAYAKRISHNAN.N.P KNR KNR
80 6430 ABDUL RASHEED.A ALP PKD
81 6432 SUNDARESAN PILLAI.G KLM PKD
82 6433 PREMACHANDRAN.G KLM PKD
83 6439 ANI.P.N EKM IDK
84 6440 ABDULKADHER.M.A EKM IDK
85 6441 AYUBKHAN.B TVM CLR
86 6442 PUSHPARAJ.A PKD PKD
87 6443 PREMACHANDRAN.H.S KSD KSD
88 6445 RAJALAKSHMI.A.M KSD KSD
89 6446 NARAYANAN.K KSD KSD
90 6447 VIJAYAN.K.N PTA PKD
91 6448 ALOYSIOUS.V KLM MPM
92 6449 JEENA.S TVM TVM
93 6452 SAJI.K.PETER PTA PKD
94 6453 JACOB SANJAY JOHN TVM CLR
95 6454 ANIL.C.S TVM DSLR
96 6456 VIKRAMAN.M TVM PKD
97 6457 KAMARUDEEN.M KLM PKD
98 6458 RADHAMANI.N.M KNR KNR
99 6459 GOPALAKRISHNAN.K.K KNR KNR
100 6460 JESSEY XAVIER TSR TSR
101 6461 GEETHA.K.S PKD PKD
102 6466 SANTHAKUTTY ANTHRJANAM.A.V EKM MLP
103 6467 ASOKAN.N.K EKM IDK
104 6468 SABU.J ALP MLP
105 6472 GOPALAKRISHNAN.T MLP MLP
106 6474 BABY.O.J ALP MLP
107 6476 SURESH.K KLM MLP
108 6478 RENGANATHAN.P KLM MLP
109 6479 MONACHAN.A.K KLM MLP
110 6480 CHANDRASEKHARA KURUP.J MLP MLP
111 6481 ELDO.K.M EKM MLP
112 6484 SUMA.S ALP MLP
113 6487 UDAYABHANU.M ALP MLP
114 6488 ABOOBACKER.V.A WYD WYD
115 6492 SEBASTIAN.T.V WYD WYD
116 6493 VARGHESE.K.P WYD WYD
117 6496 SHYJU.P.JACOB KTM KTM
118 6497 JAYAKUMAR.K.P TVM MLP
119 6500 SUDHAKUMARI EKM MLP
120 6503 USHA BINDHUMOL.K EKM MLP
121 6505 JINU PUNNOOSE KTM KTM
122 6506 BABU.P KLM MLP
123 6507 MURALEEDHARAN PILLAI.P KLM MLP
124 6509 SATHYANATHAN.P.P KNR KNR
125 6510 KUNHIKANNAN.P KSD KSD
126 6511 BHASKARAN.K KSD KSD
127 6512 RAJEEVAN.M.K KKD KKD
128 6513 DIVAKARAN.K.K KNR KNR
129 6514 MADHUSOODHANAN.I.J TSR TSR
130 6515 SURYANARAYANAN.V KSD KSD
131 6517 DASAN.C.K TSR TSR
132 6518 ANITHA.G KTM KTM
133 6519 BABU.K KKD KKD
134 6521 SREEKUMAR.G TVM MLP
135 6522 JOSEPH.M.P MLP MLP
136 6523 SUDHAKARAN.B KLM PKD
137 6524 SUDHA.T.K PTA MLP
138 6525 RADESH.G.S TVM MLP
139 6526 VIJAYAN.K.K KTM IDK
140 6527 PHILIP CHERIAN KTM IDK
141 6528 GEORGE MATHEW KTM IDK
142 6530 REJI JACOB KTM IDK
143 6531 AYSHA.K.S KTM IDK
144 6534 ANITHAKUMARI.P.R

(PH above 50%)

KTM KTM
145 6535 ABRAHAM.M.J KTM IDK
146 6536 AJITHKUMAR.G KTM MLP
147 6541 RAJAGOPALAN.T.D WYD KKD
148 6543 MANIKUTTAN.K.T IDK IDK
149 6547 SAJEEVAN.V.M KNR KNR
150 6548 JAYASREE.M KNR KNR
151 6560 VALSALA.K TVM MLP
152 6561 PRASANNA KUMAR.K.R ALP MLP
153 6562 SACHU.P ALP MLP
154 6566 SHAJI.M.A PTA MLP
155 6567 LATHA.V.R IDK IDK
156 6568 KRISHNAKUMAR.N TVM MLP
157 6570 AJAYAN.K.RAJAN IDK IDK
158 6571 CHERUPUSHPAJHYOTHI.J TVM MLP
159 6572 ANVER SADATH.P MLP MLP
160 6573 SURESH.K.K TSR TSR
161 6574 ASOKAN.A IDK IDK
162 6575 SAJEED.S KLM MLP
163 6576 BIJURAJ.R.S KLM MLP
164 6577 SATHEESAN NAIR.K IDK IDK
165 6578 ABDUL SALAM ANNAYATH KSD KSD
166 6579 SAIJU PAUL EKM MLP
167 6580 JOSE.N.M KSD KSD
168 6581 RAVIPRASAD.R KLM MLP
169 6582 KUMARI.T KLM MLP
170 6585 RAJENDRABABU.P.G KTM IDK
171 6592 RADHAKRISHNAN.R ALP KKD
172 6593 SAMJACOB PTA KKD
173 6594 SREEDEVI.G.A PKD PKD
174 6595 RAMESH.G PKD PKD
175 6597 PONNAMMA.P.K KLM KKD
176 6598 FRANICS.B.SAVIO KTM IDK
177 6600 SURESH KUMAR.R KTM IDK
178 6602 MOHANDAS.G PKD PKD
179 6603 GOPALAKRISHNAN ACHARI.S KLM KKD
180 6604 HARIDAS.B KNR KNR
181 6605 SIVANANDAN.O KNR KNR
182 6608 ANANTHAROOPAN.M.C TVM KKD
183 6609 JOSSILIAMMA.P.A ALP KKD
184 6611 RAJAPPAN.D PTA KKD
185 6612 ANANDABABU.K.V ALP KKD
186 6613 BEENA.P.ANAND IDK IDK
187 6614 RAVEENDRANATHA PANICKER.K.P ALP KKD
188 6615 CHERIYA RAMAN KKD KKD
189 6616 YAMUNADEVI.C.T TSR TSR
190 6617 PRABULLAKUMAR.S PKD PKD
191 6618 ALAVI.E MLP MLP
192 6619 SALEENDRAN.K.S KTM KNR
193 6620 GEETHAKUMARI.K KTM KNR
194 6621 SREKALA.K.R KTM KNR
195 6622 NADARSHAN.V.P KLM KNR
196 6623 SUBHASHINI.M

( PH above 40%)

KLM KLM
197 6624 THULASEEDHARAN PILLAI.A KLM KNR
198 6625 RAVI.C.K KKD KKD
199 6626 RAVEENDRAN.K.K KKD KKD
200 6627 RENGANATHAN.N [allowed to continue on deputation as P.A. to Adv. Adoor Prakash. MLA ] TVM KSD]
201 6628 SAVITHRI.K.A KKD KKD
202 6629 GEETHAMANI.A.P KKD KKD
203 6630 HAMSATH.S TVM KNR
204 6631 RAJENDRA KUMAR.T.P IDK IDK
205 6632 MATHEWS.T WYD KNR
206 6633 NALINI.K TSR TSR
207 6634 PREMAN.P KKD KKD
208 6635 USHA.C.R KNR KNR
209 6636 FOOAD.R.M ALP KNR
210 6637 ANILJOSE.J TVM KNR
211 6640 SHAHANAS.A TVM KNR
212 6642 JAFARALI.P.T MLP MLP
213 6644 SASIDHARAN NAIR.K TVM KNR
214 6646 RADHAKRISHNAN NAIR.P KLM KKD
215 6647 UNNIRAJA.A TVM KNR
216 6648 MURALEEDHARAN NAIR.B KTM KNR
217 6649 MURALI.T MLP MLP
218 6651 SUDHA.P.R TSR TSR
219 6653 VIJAYAKRISHNAN.M MLP MLP
220 6654 JACOB.T.GEORGE KTM KNR
221 6656 GEETHA KARISSERI EKM KKD
222 6657 SATHIAPRAKASH.P.V KKD KKD
223 6658 ANILKUMAR.S.N KTM KNR
224 6659 LALCHAND.P.S KKD KKD
225 6660 SASI.K.B ( PH above 40%) ALP ALP
226 6661 NIRMALKUMAR.G KLM KNR
227 6663 JOHNSON.G KLM KNR
228 6667 BABU.M IDK IDK
229 6668 MURALI.M KNR KNR
230 6670 PREMLAL.N.P TVM KNR
231 6671 SANIL KUMAR.S TVM KNR
232 6675 NIRMAL REETA GOMAS KKD KKD
233 6676 JESSY PKD PKD
234 6677 MINI THOMAS PTA KNR
235 6678 JEGGY PAUL EKM KNR
236 6679 RAVEENDRAN.V KSD KSD
237 6680 PADMAVATHY.A.V (PH) KNR KNR
238 6681 JAYA KRISHNA BABU.M.V TSR TSR
239 6682 UMA.G.K KLM KNR
240 6691 KRISHNA SHENOY.N KLM KNR
241 6692 VIJAYA KUMAR.N KLM KNR
242 6694 MARY.T.C PTA KSD
243 6695 DEVAKY.K MLP MLP
244 6696 PADMACHANDRA KURUP.C KLM KSD
245 6697 JOHNSON.C.M TSR TSR
246 6698 PREMCHAND.K TSR TSR
247 6699 SHEELA.K.C EKM KSD
248 6700 RATHI.T.G TSR TSR
249 6701 SULABHA.A ALP KSD
250 6703 BABY.P.P TSR TSR
251 6704 VINOD.P.K KNR KNR
252 6705 RADHAKRISHNAN.K.G ALP KSD
253 6706 VIJAYAN.A TVM KSD
254 6707 XAVIOUR THOMAS KLM KSD
255 6708 VENUKUMAR.K.B KLM KSD
256 6709 ANIL PHILIP KLM KSD
257 6710 MURALEEDHARAN.V.S ALP KSD
258 6711 KRISHNA RAJU.S PKD PKD

From the seniority lists read as 10th paper above revived as per 11th paper above the following senior most HC/RI/VO are also provisionally promoted to the cadre of Deputy Tahsildars/ Junior Superintendents in the scale of pay Rs. 9190-15510 under Rule 31(a) of K.S.&S.S.R. and allotted to the District / Office noted against their names.

Sl.No. Rank No Name of officer District/Office now working District/Office in which posted
UDC/SVO LIST FROM 01-03-88 TO 31-12-92. (No.LR(T)3-49036/01 dt 24-12-01)
259 420 BENNY.P.P PKD KTM
260 482 SUGUNAN.V KSD EKM

All the above officers are promoted on condition that the above promotion will not confer them any right other than the right of emoluments attached to that post and the promotions made is provisional and subject to the result of the writ petitions filed by the Revenue staff challenging the G.O. (Rt) No. 3847/09 dtd 20-10-2009, and are pending before the Hon’ble High Court.

The officers who have not passed Chain survey are not considered for the above provisional promotion unless they are exempted by any Government Orders read as (3) as to (7) papers above. (ie 50 years completed, Physically handicapped )

The District Collectors/Office Heads will relieve the officers concerned and will issue suitable posting orders to the individuals under intimation to this office.

If a disciplinary action or vigilance case is pending against any officers re-alloted or provisionally promoted the concerned Office Heads will record this in their relieving orders and such officers will not be posted in sensitive posts.

Sd/-

COMMISSIONER

( LAND REVENUE)

To

The individuals

Copy to:

  1. Principal Secretary , Revenue ( C ) Department.
  2. Accountant General ( A&E ), Thiruvananthapuram.

3. All District Collectors.

4. Director, Survey and Land Records,TVM.

5 Secretary, Land Board,TVM.

6. Senior Superintendent, Central Stamp Depot,TVM.

7.. CA to Commissioner/ Joint Commissioner.

8. AC(RE),AC(SC),AC(LA),AC(LR),AC(Housing).

9. Senior Superintendent, E/D/G/SC/A/C.

10. Stock file.

Forwarded / By Order

Asst. Commissioner.

(Revenue Establishment)

Categories
State News

Comments are closed.